Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

A tűzvédelmi szakvizsga lényege:
A tűzvédelmi szakvizsga jogszabályban meghatározott, speciális tűzvédelmi szaktudást igénylő foglal-kozásokat/munkaköröket ellátó személyek részére szervezett, állami kontroll alatt végzett felkészítés és vizsga.

Célja, hogy az adott munkakört betöltő személy a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen

 • ismereteket,
 • jártasságokat,
 • készségeket,

tulajdonságokat megszerezze a munkaköréhez.

A szakvizsgarendszer egyes szereplőinek jogait, kötelességeit, a vizsga rendjét és dokumentumait  a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet határozza meg.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Továbbá: – az 1 – 9. és 12 – 13. munkaköröket közvetlenül irányító személyek, – aki a tűzvédelmi szakvizsgáztatói névjegyzékbe felvételi kérelmét bejelenti.

A korábban megszerzett (még érvényes) szakvizsga bizonyítványok megfeleltetése.
Egyes szakvizsgaköteles foglalkozások gyakorlásának tűzvédelmi szakvizsgán túli tűzvédelmi szolgáltatási követelményei:

 • a  4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. foglalkozásoknál magyar nyelvű         ismertető és alkalmazástechnológiai leírás megléte,
 • a 4., 8., 9., 12. vagy 13. foglalkozási ágaknál a gyártó által             meghatározott anyagokkal és eszközökkel rendelkezzen.

A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA SZABÁLYAI
Jogszabályai:   1996. évi XXXI. tv. 12§.(1/e,f,), 22§.(2) 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
2009. évi LXXVI. tv.   50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

 • Ki nem kötelezett tűzvédelmi szakvizsgára?   (6+)      (8-9)+
 • A tűzvédelmi szakvizsgát felügyelő tűzvédelmi hatóságok és jogköreik, FŐV/MKI: 1-5- és 12.   BM OKF: 6-11 és 13 és a KAT.IG -ok
 • Az oktatásszervezők és feladataik,
 • A szakvizsgáztató személyek követelményei, (1-5, 12) (6-11,13), KIZÁRÁS
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett személy bemeneti követelményei, (1.,2., 3.,6.) (5.,7+.,8.,9.) (10.,11.) (4., 12.,13.)
 • A munkáltatók tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos feladatai,
 • A szolgáltatói bejelentési eljárás rendje, a hatósági nyilvántartás,
 • A felkészítés – és a szakvizsga hatósági ellenőrzése,
 • A tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítés szervezése, bejelentése,
 • A tűzvédelmi szakvizsga részei, szervezése, értékelése,
 • A vizsgabizottság és felelőssége,
 • A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,
 • A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány hatósági érvénytelenítése,
 • A tűzvédelmi szakvizsga dokumentálása,

A tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos szankciók.
Tűzvédelmi bírság:
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység
érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése,
közvetlen irányítása esetén:                           100 000 Ft/fő
Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért:            100 000 Ft/ eltiltott fő
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység
műszaki követelménytől eltérő végzéséért:
(természetes személy vagy gazdasági társaság)                                                                               100 000 – 1 000 000 Ft

A TŰZVÉDELMI KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
1996. évi XXXI. törvény 19§., 22§., 41§(7).

 • 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.
 • 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól.
 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről.
 • 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról