Tűzvédelmi szabályzatok készítése

Tűzvédelmi Szabályzat készítése a 30/1996 (XII. 6.) BM rendeletben és az 1996. évi XXXI törvény 19. §-ában előírtak szerint kötelező. Szabályzat készítését az alábbi esetekben kell elvégezni:

  • 5 munkavállalónál több munkavállalót foglakóztatnak
  • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
  • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
  • Kereskedelmi szálláshelyeken

Tűzvédelmi Szabályzat készítése
Az 1996. évi XXXI. törvény a tűzvédelemről 19. § (1) alapján:
„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük”.
A 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész XXXII. fejezete ezt még kiegészíti a következőkkel:
„A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intéző bizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.”
E szerint Tűzvédelmi szabályzatot meghatározott esetekben a munkáltatóknak, illetve a társasházak, lakásszövetkezetek tulajdonosának, kezelőjének kell elkészítenie.
Ki készítse el a tűzvédelmi szabályzatot?
Alapvetően a munkáltatót, illetve társasház kezelőjét terheli ez a kötelezettség, de szakmailag annak összeállítása minden esetben tűzvédelmi szakember bevonásával kell, hogy történjen. Mivel a tűzvédelmi szabályzat bizonyos részeit és mellékleteit csak tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember készítheti. Ilyen például a használati szabályok (dohányzásra vonatkozó, tárolás, szállítás, stb,), tűzveszélyességi osztályba sorolása a gazdálkodó szervezetnek, a kiürítési alaprajz, a tűzriadó terv.