Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatás

Tűzi víz források / Tüzi víz medencék felülvizsgálata ellenőrzése és karbantartása

A cégűnk egyaránt végzi az 5számú szakvizsga(. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. ) oktatását és kivitelezését karbantartását egyaránt.

A tűzoltó vízforrás ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
Új építésű épületek használatba vétele előtt a tűzcsapok kifolyási- és statikus nyomását kell mérni amelyről jegyzőkönyvet kell kiállítani.

Bővebben —>

 

Tűzoltó készülék  ellenőrzése és karbantartása

A cégűnk egyaránt végzi az 7számú szakvizsga (Tűzoltó készülékek karbantartását végzők) oktatását és kivitelezését karbantartását egyaránt.

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés).

Bővebben —>

 

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A tűzvédelmi szakvizsga lényege:
A tűzvédelmi szakvizsga jogszabályban meghatározott, speciális tűzvédelmi szaktudást igénylő foglal-kozásokat/munkaköröket ellátó személyek részére szervezett, állami kontroll alatt végzett felkészítés és vizsga.

Célja, hogy az adott munkakört betöltő személy a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen

  • ismereteket,
  • jártasságokat,
  • készségeket,

tulajdonságokat megszerezze a munkaköréhez.

A szakvizsgarendszer egyes szereplőinek jogait, kötelességeit, a vizsga rendjét és dokumentumait  a45/2011. (XII. 7.) BM rendelet határozza meg.

Bővebben —>

 

Tűz és munkavédelmi képvislet

A gazdálkodó szervezetek részére ez elsősorban azt jelenti, hogy a tűz keletkezésének megakadályozó olyan belső szabályozási rendszereket, technológiai megoldásokat alakítsanak ki, melyek ennek a követelménynek megfelelnek.
A tűz védelme három egységből épül fel. Az első a tűz megelőzés, a második a tűzoltás, és a harmadik a tűzvizsgálat. E hármas egységből a tűzmegelőzés az elsődleges feladata valamennyi gazdálkodó szervezetnek. Ennek érdekében a tűzmegelőzési szabályokat úgy kell kialakítani, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítva legyen valamennyi dolgozó egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzése.

Bővebben —>

 

Tűz és munkavédelmi szabályzatok, kockázat elemzések készítése

Tűzvédelmi Szabályzat készítése a 30/1996 (XII. 6.) BM rendeletben és az 1996. évi XXXI törvény 19. §-ában előírtak szerint kötelező. Szabályzat készítését az alábbi esetekben kell elvégezni:

  • 5 munkavállalónál több munkavállalót foglakóztatnak
  • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
  • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
  • Kereskedelmi szálláshelyeken

Bővebben —>

 

Tűz és munkavédelmi oktatások lebonyolítása

A cégűnk a dolgozók oktatásán kívül szakvizsgáztatást és Tűzvédelmi nevelés oktatását is vállalja.

Cégünk több éves tapasztalattal vállal munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat, többek közt a tűzvédelmi oktatás megtartását az alkalmazottak részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Így nem esik abba a hibába, hogy úgy írat alá az alkalmazottakkal egy papírt arról, hogy átestek az oktatáson, hogy valójában nincsenek tisztában az előírásokkal; ennek ugyanis később láthatja a kárát, amikor is egy veszélyhelyzetet nem megfelelően kezelnek, ezzel kárt okozva a cég berendezéseiben, hírnevében.

Bővebben —>