Tűzoltó készülék ellenőrzés, javítás

A cégűnk egyaránt végzi az 7számú szakvizsga (Tűzoltó készülékek karbantartását végzők) oktatását és kivitelezését karbantartását egyaránt.

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti
Ötévente közép- és 10 évente teljeskörű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középakrbantartás egyes típusoknál eltérő lehet.)

Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezet végezhet.
A tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékről a készenlétben tartónak az OKF felé bejelentést kell tennie.
A tűzoltó készülékek élettartamát és karbantartási időközeit az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.
A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási, vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.
Tűzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet.

Tűzoltó készülék Készenlétben tartói Legalább ¼ évenként
A tűzvédelmi hatóság előírhatja havonta
OTSZ 13§.(1-2), 14§.(2)
Szakműhely alapkarbantartás Régi tip.: ½ évenként OTSZ 14§.(1)
Új típusú: 1 évenként
Szakműhely közép – karbantartás 5 és 15 évenként
(tűrés 2 hónap)
Szakműhely teljes körű karbantartás Régi tip.: 5 évenként
Újtipusú: 10 évenként
(tűrés 2 hónap)