Telephelyek környezetvédelmi engedélyeztetése

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet alapján kell teljesíteni.

A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként – a szállító kivételével – a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetben a gazdálkodó szervezetnél (nem a telephelyen!) foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletben megadott értékeket.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség a szükséges adatlapok kitöltésével és a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez történő eljuttatásával teljesíthető.
Az adatszolgáltatás naptári évente, veszélyes hulladék – kezelésre történő – átvétele esetében naptári negyedévente kötelező. Ennek megfelelően az adatlapok beküldési határidői a következők:

  • A keletkezett hulladékokról a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 1.,
  • veszélyes hulladék kezelésre (begyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) történő átvétele esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap,
  • nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvétele esetén a tárgyévet követő  év február 1.

ÖSSZEFOGLALÓ:
A KÜJ és KTJ szám igénylésének és utána való bementések elvégzése