Munkavédelmi szabályzat készítése

Munkavédelmi szabályzat készítése
Hol kell, vagy inkább hol célszerű, illetve indokolt írásba foglalni a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági előírásokat?
Alapvetően minden munkáltatónak szüksége van erre, aki a szervezett munkavégzés keretei között legalább egy főt foglalkoztat.
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelmi alapelve, hogy a munkáltató teljesíti a munkavédelmi követelményeket és a teljesítés módját Ő maga határozza meg. Ennek megfelelően ezt rögzítheti a munkavégzést meghatározó utasítás-utasítások, vagy szabályzat formájában. Az általános gyakorlat az, hogy a munkáltatók ezt a kötelezettségüket legtöbb esetben „Munkavédelmi Szabályzat”-ban rögzítik,
A munkavédelmi szabályzat elkészítése nem kötelező a munkáltató részére viszont, a munkáltató kötelessége egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket valamint a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. A munkavédelmi szabályzat összefoglalja tulajdonképpen az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghtározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse.
A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés. Azonban a munkavédelmi szabályzat elkészítése komoly előkészítő, egyeztető, összehangoló és a véleményeket szintetizáló munkát igényel, ugyanakkor egyes szabályozási körök munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek, ezért szükséges hogy a munkavédelmi szabályzat tervezetét, munkabiztonsági szakember készítse el.