Munkavédelmi oktatás

Cégünk több éves tapasztalattal vállal munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat, többek közt a munkavédelmi oktatás megtartását az alkalmazottak részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Így nem esik abba a hibába, hogy úgy írat alá az alkalmazottakkal egy papírt arról, hogy átestek az oktatáson, hogy valójában nincsenek tisztában az előírásokkal; ennek ugyanis később láthatja a kárát, amikor is egy veszélyhelyzetet nem megfelelően kezelnek, ezzel kárt okozva a cég berendezéseiben, hírnevében.

Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

  • a munkavállaló munkába állásakor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor.
  • súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként, és tartalommal megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Megismerje a munkavédelem területén előírt szabályokat, munkavédelmi és munkáltatói utasításokat, információkat. Az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtarthatja a munkáltató vagy annak belső megbízottja. Az oktatások megtartásához előírás, hogy az oktatási segédletet a tematika megjelölésével munkabiztonsági szakember végezze el. A rendkívüli munkavédelmi oktatás elvégzése, minden esetben munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött, tehát csak munkavédelmi szakember végezheti el. A munkáltató kötelezettsége meggyőződni arról, hogy az oktatást követően a munkavállaló elsajátította-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit azokat készséggel tudja alkalmazni a munkavégzése során.

„MUNKAVÉDELEM” FŐ TERÜLETEI

1.  Biztonságtechnikai

 

2.  Foglalkozás egészségügyi

3. Fizikai munkakörnyezet-védelem

 

A rendelkezésünkre bocsátott munkavállalói névsor alapján elkészítjük a vállalkozás munkavédelmi nyilvántartását, így nyomon követhetővé válik, hogy ki és mikor részesült munkavédelmi oktatásban, illetve tervezhetővé válik a következő oktatás esedékessége a munkavédelem és tűzvédelem területén.