Munkavédelmi bejárás, vizsgálat

Munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása
Munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása a munkavédelem teljes körű feladatainak az ellátásával, folyamatos megbízással. A munkavédelmi megbízott munkakör ellátása során a munkavédelmi jogszabályok követése, a munkavédelemhez köthető feladatok meghatározása, Megbízó részére a szükséges folyamatok változtatásának jelzése, menedzselése.
Ellátandó feladatok:
 • egyűt működés megteremtése
 • adminitratív feladatok
 • biztonsági és égésség védelmi terv készítése
 • kockázat becslés készítése
 • egyéni védő eszköz jutatás elkészítése
 • égésség védelme
 • tűzvédelmi feladatokban való egyűtműködés
 • bejelentési köt eleségek elősegitées
 • oktatás
 • munkaváló és munkaadó felvilágosítása
 • Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények betartatása
 • munkavédelmi ellenőrzés
 • jogszabályoknak való megfelelőség betartatása
 • A munkatevékenység és a lehetséges problémák áttekintése a munka megkezdése előtt.
 • Munkavédelmi indító megbeszélések tartása minden alvállalkozóval a munka megkezdése előtt.
 • Annak ellenőrzése, hogy minden alvállalkozó létrehozta saját munkavédelmi szervezetét.
 • Az egyes alvállalkozók munkavédelem terén vállalt kötelezettségeinek és irányításának értékelése.
 • Minden alvállalkozónak gondoskodnia kell a védőruházatokról és védőeszközökről.
 • Mindegyik alvállalkozónak biztosítani kell munkavállalói számára az öltözőt, WC-t, kézmosási lehetőséget.
 • Gondoskodni kell arról, hogy mindegyik alvállalkozó rendelkezzen megelőző karbantartási eljárásokkal és ellenőrzési programmal, amely kiterjed a helyszínen üzemeltetett minden építkezési gépre és berendezésre.
 • Munkavédelmi oktatás szervezése, lebonyolítása, a munkavédelmi oktatás dokumentálása, munkavédelmi oktatási tematika összeállítása az adott tevékenységnek megfelelően
 • Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, kockázatértékelés elkészítése, kockázatértékelések éves felülvizsgálata
 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése (munkavédelmi szabályozás, mivel a munkavédelmi szabályzat elkészítése megléte nem kötelező)
  • Munkavédelmi szabályzat karbantartása, munkavédelmi szabályzat aktualizálása
 • Munkavédelmi tanácsadás
 • Munkahelyi balesetek, úti balesetek kivizsgálása, balesetek dokumentálása, és a balesetek bejelentése a hatóságok, OMMF felé
  • munkabaleset kivizsgálása
  • munkabaleset bejelentése
  • munkabaleset nyilvántartása
  • munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltés
 • Egyéni védőeszközök juttatás és EVÉ szabályzás rendjének a meghatározása
 • Megelőzési stratégia kidolgozása
 • Munkavédelem szempontú előzetes vizsgálat
 • Munkavédelmi üzembe helyezés
  • gépek munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és gépek üzembe helyezése
  • emelőgépek munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és emelőgépek üzembe helyezése
  • berendezések munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezése
  • eszközök munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezése
 • Érintésvédelmi felülvizsgálatok, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése
 • Soron kívüli ellenőrzések
  • Munkaeszköz soron kívüli ellenőrzése
  • technológia soron kívüli ellenőrzése
  • egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése
 • Időszakos felülvizsgálatok elvégzése
  • munkaeszköz időszakos felülvizsgálata elvégzése
  • technológia időszakos felülvizsgálata elvégzése
  • egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálata elvégzése
 • Munkavédelem bejárások, munkavédelmi auditok szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése
 • Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF)
 • stb……