Munkabaleset kivizsgálása

Még ha a munkáltató minden szabályt be is tart és biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, figyelembe veszi a munkavédelem és a tűzvédelmi előírásokat, illetve rendszeresen, szakemberrel ellenőrizteti a a munkaterületeket, gépeket és a munkavégzés körülményeit, balesetek akkor is előfordulhatnak.

A Cég. kötelezettségei: a munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést, ideértve a fokozott expozíciós eseteket is be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni

A munkabalesetek és üzemi balestek, úti balesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása a hatályos jogszabályok szerint munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. A kivizsgálásra és annak dokumentálására minden gazdálkodó szervezet és intézmény egyaránt kötelezett.

Elvégezzük a munkabalesetek kivizsgálásával összefüggő valamennyi feladatot; a tények rögzítését a munkabaleset helyszínén, a sérült és a tanúk meghallgatását, a munkabaleseti jegyzőkönyvek elkészítését a munkavédelmi követelményeknek megfelelő formában. Az előzőeken túl javaslatot teszünk a munkáltató számára a jövőbeni hasonló munkabalesetek elkerülésének érdekében hozandó szervezési és műszaki intézkedésekre a munkavédelem területén.