Környezetvédelmi szabályzat készítése

A Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza az adott cég környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, ill. a feladatok elvégzésére, koordinálására a cégen belül felelős személyeket jelöl ki. Aktualizálása akkor szükséges, ha jogszabályváltozás, tevékenység-változás, esetleg átszervezés miatt a felelősökben változás következik be. Gyakorlati tapasztalataink szerint a szabályzat aktualizálása évente szükséges. Környezetvédelmi Szabályzat elkészítését sem írja elő jogszabály, de a feladatok programozhatósága érdekében szükségesnek látjuk minden olyan cégnél, ahol a környezetvédelemmel kapcsolatban többféle jogszabálynak kell megfelelni.

Részei:

  • jogszabályi változások
  • vezetők, munkavállalók feladatai
  • Környezet egyes elemeinek a védelme :levegő,víz,talaj…
  • hulladék gazdálkodás
  • zaj rezgés védelem