Környezetvédelmi mérések

 • Zajvizsgálatok: munkakörnyezetek, munkahelyek és munkaeszközök zajmérése, zajcsökkentési terv készítése, tanácsadás zajvédő létesítmények kiépítéséhez
  • védendő épületek, területek vannak, amelyekre a hatóság korábban nem állapított meg határértéket,
  • zajkibocsátási határértékkel már rendelkező üzem esetében, ha a már határértékkel védett védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el.
 • Fény mérés LUX,hogy megfelelő –e a munka környezet
 • Páratartalom mérése
 • Légszennyezés vizsgálatok: munkahelyi légszennyezettség meghatározása, helyhezkötött légszennyező pontforrások károsanyag kibocsátásának mérése
 • Vízzel kapcsolatos mérések. technológiákból származó illetve telephelyről távozó
 • szennyvizek vizsgálata, talajvízmegfigyelő kutakból származó felszín alatti víz vizsgálata
 • Talajvizsgálatok: mintavétel, talaj analitikai vizsgálatok