Hulladékgazdálkodás

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet alapján kell teljesíteni.
A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként – a szállító kivételével – a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetben a gazdálkodó szervezetnél (nem a telephelyen!) foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletben megadott értékeket.
A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia a különleges kezelést igénylő hulladékokról abban az esetben, ha azt szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adja át, valamint azon hulladékról, amelyet hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek ad át.
Különleges kezelést igénylő hulladék az a hulladék, amelyre vonatkozóan a gyártói, forgalmazói felelősség érvényesítése érdekében a visszavételi kötelezettséget jogszabály állapítja meg. Jelen pillanatban ez csak a csomagolási hulladékok körét jelenti.
Segítünk:
KÜJ, KTJ szám kérés
KÜJ:Környezetvédelmi Ügyfél Jel rövidítése. A KÜJ új, a környezetvédelmi adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító, amely a különféle környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek egyszerű és egyértelmű azonosítását szolgálja. Az első alkalommal benyújtott alap- bejelentőlapok nyilvántartásba vétele során a környezetvédelmi felügyelőség a bejelentőlapon közölt azonosító adatokhoz rendelten megállapítja az adatszolgáltató KÜJ számát, s erről az adatszolgáltató ügyfelet értesíti. Ezt követően valamennyi adatszolgáltatáskor az ügyfél azonosítására ezt az azonosítót kell használni.
KTJ:Környezetvédelmi Területi Jel rövidítése. A környezetvédelmi adatszolgáltatások során szintén kötelezően használandó azonosító. Az azonosítót az első adatszolgáltatás során a környezetvédelmi felügyelőség határozza meg.
A KTJ – valamennyi tevékenységi hely (telephely) országosan és szakágazatilag is egységes, egyedi azonosítására szolgál. Az adatszolgáltató a telephelyet azonosító KTJ-ről hivatalos értesítést kap a környezetvédelmi felügyelőségtől. Ezt követően valamennyi környezetvédelmi adatszolgáltatáskor a telephely azonosítására ezt az azonosítót kell használnia.