Érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat
Szabványossági felülvizsgálatok
A villamos berendezések érintésvédelmi-, tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetése több szempontból is fontos:
A kommunális-, ipari- és kereskedelmi létesítmények, lakóépületek, ingatlanok tulajdonosait, üzemeltetőit jogszabályi kötelezettség terheli, hogy az építmény villamos hálózatának felülvizsgálatáról átadás, üzembe helyezés előtt, valamint meghatározott időközönként gondoskodjon.
A tűzesetek és az áramütéses balesetek gyakran a villamos hálózat problémáira vezethetők vissza. A felülvizsgálat során megállapított hiányosságok javításával jelentősen csökkenthető a személyi sérülések, anyagi károk kockázata.
A műszeres ellenőrzés során a hálózat olyan hibái is feltárhatók, melyek a gépek, berendezések meghibásodásához vezetnének – így ezek megelőzése jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

 

Cégünk vállalja a helyszíni mérés és felülvizsgálat elvégzését, valamint az előírások szerinti dokumentációk, jegyzőkönyvek elkészítését. A felülvizsgálatokat a rájuk vonatkozó szabványok és rendeletek előírásainak maradéktalan betartásával, megbízóink érdekeit szem előtt tartva végezzük. Az esetlegesen feltárt hibákra megoldási javaslatot adunk. A felülvizsgálatok lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek, engedélyek birtokában vagyunk.
Érintésvédelmi felülvizsgálat és mérés
A villamos berendezések érintésvédelmének időszakos felülvizsgálatát a 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelettel módosított, 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet írja elő
Az érintésvédelem azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, de meghibásodás, testzárlat következtében feszültség alá kerülő részek érintésekor bekövetkező áramütést akadályozzák meg. A felülvizsgálat célja a villamos berendezések érintésvédelmi hibáinak felderítése, s ezáltal az ebből fakadó áramütéses balesetek megakadályozása.
A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.