Elsősegélynyújtói oktatás

Vonatkozó jogszabályok
– 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
– 15/1972 (VIII. 5.) EüM rendelet a gyógyító megelőző  ellátásról (2009. január 1-vel hatálytalan!)
– 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
– 3/2002.(II.8.) SZCSM-EüM e. rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről Személyi, szervezési és tárgyi feltételek

Elsősegélynyújtási alapfeladatok
l  Mentők értesítése
l  Tájékozódás a baleset helyszínén
l  A balesetet szenvedett személy(ek) kimentése
l  Eszköz nélküli betegvizsgáló eljárások
– tudatállapot ellenőrzése,
– alapvető életfunkciók ellenőrzése,
– külsérelmi nyomok vizsgálata (vérzés, törés,    egyéb mechanikai sérülés, mérgezés, hőhatás okozta sérülés, stb.)

Tanfolyam elvégzése során megtanulhatja ill. elsajátíthatja:

  • sebek ellátását
  • baleset esetén mi a teendő
  • Komplex újraélesztés lépéseit
  • Mechanikai sérülések ellátását
  • Vérzések, sebellátás ellátását
  • Elektromos áram okozta balesetek ellátását
  • Vegyi anyag okozta sérülések
  • Speciális mentési módok
  • Foglalkozási megbetegedés és fokozott expozíció hatások
  • Mit kell tartalmaznia az elsősegély doboznak