Author Archive: adnetmedia

Patzelt és Társa Tűz- és Munkavédelmi Kft.

Cégünk működését 2006-ban kezdte meg, Százhalombatta városában. Az elmúlt évek alatt, gyors szakmai fejlődést értünk el, korszerű technikai eszközökkel dolgozunk és ügyfeleink száma folyamatosan nő. Jelenleg is Százhalombatta városában tevékenykedünk, de szerződött és egyedi partnereink az ország minden szegletében találhatóak. Partnereinket megtekinthetik a referenciáink menüpont alatt.

Átfogó szolgáltatásokat nyújtunk tűzvédelem, munkavédelem és környezetvédelem tevékenységekben. Ezeken kívül még többet tudunk nyújtani vállalkozásának, speciális szolgáltatásainkkal. Szolgáltatásainkkal megismerkedhetnek a megfelelő menüpontok alatt. Tevékenységünket, a lehető legrövidebb idő alatt, képzett és kimagasló szakmai tudással rendelkező szakemberink végzik. Dolgozóink megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az ipari létesítmények területére vonatkozó különleges előírások, munkavégzési körülmények tekintetében, mivel több szerződött partnerünk is ipari tevékenységet végez.

Cégünk, rendelkezik egy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által regisztrált műhellyel, szintén Százhalombattán. Műhelyünkben, munkatársaink a Magyarországon forgalomban lévő valamennyi tűzoltó készülék típus alap-, közép- és teljes körű karbantartását elvégzik. A szabályozott munkafolyamatok, illetve a fenntartható fejlődés érdekében 2009-től bevezettük társaságunknál az MSZ EN 9001:2001 számú szabvány követelményeinek eleget tevő minőségirányítási rendszert.

Nagy örömünkre szolgált, amikor megkaptuk a Bisnode tanúsítványt, amit csak a pénzügyileg legstabilabb cégek kaphatnak meg.

A Bisnode cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti, egy nemzetközi szakértők által kialakított minősítő rendszer alapján. Folyamatos és visszamért vizsgálatot és ellenőrzést jelent ez, így került kiválasztásra a Patzelt és Társa Tűz- és Munkavédelmi Kft is. Ez alapján, egyike vagyunk azoknak a százhalombattai cégeknek, akik hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Nagy megtiszteltetés ez nekünk, hogy a legjobbak között szerepelhetünk. Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy a piacon mindig tisztességesen járjunk el. Hiszünk abban, hogy a jövőben ezzel a tanúsítvánnyal, ügyfeleink, munkavállalóink, partnereink felé tovább növeljük a bizalmat, amely egyre fontosabb a hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatokban. A Bisnode független szakértőként ismerte el a cégünk stabilitását, ez számunkra azt jelenti, hogy jó úton járunk vállalkozásunk építésében.

Adataink:

Cím: 2440 Százhalombatta Ilonka utca 38

Telefon: 06-20-9910-228 vagy 06-20-374-4779

Cégjegyzék: 13-09-110547

Adószám: 13844848-2-13

 

Munkavédelmi kisokos


Munkavédelem fogalma és célja:
 
A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági, egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások összessége.
Minden ember élete jelentős részét tölti el munkahelyén. Ezért kialakult egy természetes igény, hogy ez az idő kulturált, egészséges és biztonságos környezetben teljen el. A munkavédelem célja, hogy ez, minden szervezett munkavégzés keretében megvalósítható legyen, balesetek, foglalkozási ártalmak és megbetegedések nélkül. 
Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek:
A munkáltató mindenkor köteles a jogszabályokban, szabványokban előírt egészséges és biztonságos munkavégzés lehetőségét megteremteni, és folyamatosan fenntartani. A munkavállalónak pedig, joga van ezt a munkavégzés során megkövetelni. Minderről a munkavédelemről szóló törvény rendelkezik. Így, előírja az alapvető jogokat és kötelezettségeket, az állam irányító és ellenőrzési feladatait, a munkahelyre, munkaeszközökre vonatkozó követelményeket, a munkavégzés személyi feltételeit, a dolgozók képviselőinek közreműködését. A balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése – a munkáltatón kívül – a munkát végzők és közreműködök kötelezettsége is.
A munkaadónak dolgozóival meg kell ismertetnie a munkavédelmi szabályzatot, amit a jogszabályban előírtaknak megfelelően kell kialakítania. A munkavédelmi tájékoztatás (információ) célja a munkavédelmi szakmai ismeretek átadása, azok szinten tartása vagy az alkalmazásukról való meggyőzés. A tájékoztatás végezhető az iskolai oktatásban, a munkahelyeken vagy különböző továbbképzések keretében. Az oktatás, képzés általában új ismereteket ad, ill. azokat feleleveníti.
Cégünk szerepe:
A PTSA Tűz- és munkavédelmi Kft, elkészíti a társaság kockázatértékelését, ennek ismeretében javaslatokat, intézkedési terveket dolgoz ki a munkahelyi kockázatok csökkentése, a jogszabályoknak megfelelő munkahelyek kialakítása érdekében. A cég működését Százhalombattán kezdte meg 2006-ban, és jelenleg is itt folytatja tevékenységét, egyedi és szerződött partnereink az ország minden területén megtalálhatók. Az elmúlt évek alatt igen gyors szakmai fejlődést, korszerű technológiát és rohamosan bővülő megrendelői partneri kört tudhatunk magunkénak. Szolgáltatásainkat a lehető legrövidebb időn belül, kimagasló szakmai tudással rendelkező kollégáinkkal állunk megrendelőink rendelkezésére. Szakembereink megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az ipari létesítmények területére vonatkozó különleges előírások, munkavégzési körülmények tekintetében, mivel több szerződött partnerünk is ipari tevékenységet végez, ezek felsorolása a referenciáink között is megtalálhatók.
A Kft. a következő munkavédelmi feladatok ellátásában nyújt segítséget megbízói számára:

•    Elsősegélynyújtói oktatás
•    Kockázatértékelés
•    Munkahelyi baleset kivizsgálása
•    Munka egészségügyi vizsgálat
•    Munkavédelmi bejárás, vizsgálat
•    Munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása
•    Munkavédelmi oktatás
•    Munkavédelmi szabályzat készítése
•    Munkavédelmi szaktanácsadás
•    Védőeszköz juttatás rendjének készítése
•    Érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat
 

Tűzvédelmi kisokos, mit, hogyan kinek?

Tűzvédelem fogalma és célja:
 
A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.
A törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.
Célja, az emberek életének, testi épségének és egészségének, valamint a természetes és mesterséges javaknak, vagyontárgyaknak a védelme a következő veszélyektől:
·         a nem szándékos tüzektől, illetve kémiai robbanásoktól
·         a szándékos és irányított tűzzel (tehát a tüzeléssel) kapcsolatos zavaroktól és/vagy meghibásodásoktól
·         a szándékos, de nem irányított tüzektől (gyújtogatástól)
Vállalkozások tűzvédelmi feladatai:
A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó szervezetekkel szembenalapvetően az alábbi öt fő követelményfogalmazható meg:
·         Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről
·         Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak
·         Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre
·         Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik – ha azokat megfelelően veszik igénybe – ne veszélyeztessék a fogyasztót
·         Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.
Tehát a gazdálkodó szerveknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
Az üzemeltetőnek, illetve a tulajdonosnak e kötelezettsége körében fontos feladatai vannak, amelyek teljesítéséről a tűz- és robbanásveszély mértékétől függően megfelelő szervezetettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy segítségével kell gondoskodniuk. Ha ötnél több munkavállalót foglalkoztat, tűzvédelmi szabályzatot kell kialakítania.Cégünk szerepe:
A PTSA Tűz- és munkavédelmi Kft, elkészíti a megbízó által használt ingatlanok tűzbiztonsági vizsgálatát, osztályba sorolását, felméri a tűzveszélyes tevékenységeket és elkészíti a megbízó tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzatait. A cég működését Százhalombattán kezdte meg 2006-ban, és jelenleg is itt folytatja tevékenységét, egyedi és szerződött partnereink az ország minden területén megtalálhatók. Az elmúlt évek alatt igen gyors szakmai fejlődést, korszerű technológiát és rohamosan bővülő megrendelői partneri kört tudhatunk magunkénak. Szolgáltatásainkat a lehető legrövidebb időn belül, kimagasló szakmai tudással rendelkező kollégáinkkal állunk megrendelőink rendelkezésére. Szakembereink megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az ipari létesítmények területére vonatkozó különleges előírások, munkavégzési körülmények tekintetében, mivel több szerződött partnerünk is ipari tevékenységet végez, ezek felsorolása a referenciáink között is megtalálhatók. 
A Kft. a következő tűzvédelmi feladatok ellátásában nyújt segítséget megbízói számára:
·         Eltérési engedély készítése
      Robbanás biztonságtechnika
Tűzcsap, tűzi vízforrás karbantartása és ellenőrzése
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása
Tűzvédelmi bejárás
Tűzvédelmi képviselet, megbízotti feladatok ellátása
Tűzvédelmi oktatás
Tűzvédelmi szabályzatok készítése
Tűzvédelmi szaktanácsadás
Tűzvédelmi szakvizsgáztatás