Főoldal

PTSA – teljes körű Tűzvédelem és Munkavédelem

Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás

tuzvedelem_megy

Robbanásbiztonság technika

tuzvedelem_megy2

Egyéb speciális tevékenységek

3

Ismerjen meg minket!

 

A Patzelt és Társa Kft. átfogó szolgáltatást nyújt szerződött partnerei, és egyedi megrendelői részére az alábbi két fő tevékenységekben:
– Teljes körű tűzvédelem
– Teljes körű munkavédelem
Szolgáltatásainkat a lehető legrövidebb időn belül, kimagasló szakmai tudással rendelkező kollégáinkkal állunk megrendelőink rendelkezésére.
Cégünk szakemberei megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az ipari létesítmények területére vonatkozó különleges előírások, munkavégzési körülmények tekintetében, mivel több szerződött partnerünk is ipari tevékenységet végez, ezek felsorolása a referenciáink között is megtalálhatók.

A cég működését Százhalombattán kezdte meg 2006-ban, és jelenleg is itt folytatja, egyedi és szerződött partnereink az ország minden területén megtalálhatók. Az elmúlt évek alatt igen gyors szakmai fejlődést, korszerű technológiát és rohamosan bővülő megrendelő partneri kört tudhatunk magunkénak.
A minőségi munkavégzés melletti elkötelezettségnek köszönhetően, létrehoztuk tűzoltó készülék javító műhelyünket. A szabályozott munkafolyamatok, illetve a fenntartható fejlődés érdekében 2009-től bevezettük társaságunknál az MSZ EN 9001:2001 számú szabvány követelményeinek eleget tevő minőségirányítási rendszert.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által regisztrált műhelyünkben munkatársaink a Magyarországon forgalomban lévő valamennyi tűzoltó készülék típus alap-, közép- és teljes körű karbantartását elvégzik.

Részletes tájékoztatást szolgáltatásainkról és referenciáinkról a megfelelő menüpontban kaphat az érdeklődő.

Kérje ingyenes szaktanácsunkat!

 

Szolgáltatásainkról néhány szóban

Tűzvédelem

 

Tűzvédelmi szaktanácsadás

Nyugodtan dőljön hátra! 
Bízza a szakemberre!
A tűzvédelmi szaktanácsadás szolgáltatásunk révén Ön minden fontos tudnivalóról, teendőről idejében és kellő részletességgel értesül, melyek révén megkímélheti cégét a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos esetleges kellemetlenségektől.
ÖNNEK nincs más dolga csak szerződést kötni a cégűkkel és onnantól kezdve MINDENT elintézünk.

 

Tűzcsap, tűzi vízforrás karbantartás, ellenőrzés

A cégűnk egyaránt végzi az 5számú szakvizsga. (Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. ) oktatását, kivitelezését és karbantartását egyaránt.

A tűzoltó vízforrás ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
Új építésű épületek használatba vétele előtt a tűzcsapok kifolyási- és statikus nyomását kell mérni amelyről jegyzőkönyvet kell kiállítani.
A tűzcsapokat legalább félévenként kell felülvizsgálni, évenként pedig teljes körű felülvizsgálatot kell végezni rajtuk.

 

Tűzoltó készülék ellenőrzés, javítás

A cégűnk egyaránt végzi az 7számú szakvizsga (Tűzoltó készülékek karbantartását végzők) oktatását és kivitelezését karbantartását egyaránt.

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti
Ötévente közép- és 10 évente teljeskörű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középakrbantartás egyes típusoknál eltérő lehet.)

 

Tűzvédelmi bejárás

A bejárások lehetnek előzetesek (építkezés engedélyhez szükséges..), szakhatósági bejárás megelőzően illetve rendszeres saját ellenőrzés.
A rendszeres munkavédelmi és tűzvédelmi bejárásoknál a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek megvalósulását ellenőrizzük. A munka és tűzvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelőségét.
Továbbá a biztonsági és egészségügyi követelményeknek való megfelelés és vészhelyzet balesetek megelőzése.

 

Tűzvédelmi képviselet, megbízotti feladatok ellátása

A gazdálkodó szervezetek részére ez elsősorban azt jelenti, hogy a tűz keletkezésének megakadályozó olyan belső szabályozási rendszereket, technológiai megoldásokat alakítsanak ki, melyek ennek a követelménynek megfelelnek.
A tűz védelme három egységből épül fel. Az első a tűz megelőzés, a második a tűzoltás, és a harmadik a tűzvizsgálat. E hármas egységből a tűzmegelőzés az elsődleges feladata valamennyi gazdálkodó szervezetnek. Ennek érdekében a tűzmegelőzési szabályokat úgy kell kialakítani, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítva legyen valamennyi dolgozó egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzése.

 

Tűzvédelmi oktatás

A cégűnk a dolgozók oktatásán kívül szakvizsgáztatást és Tűzvédelmi nevelés oktatását is vállalja.

Cégünk több éves tapasztalattal vállal munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat, többek közt a tűzvédelmi oktatás megtartását az alkalmazottak részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Így nem esik abba a hibába, hogy úgy írat alá az alkalmazottakkal egy papírt arról, hogy átestek az oktatáson, hogy valójában nincsenek tisztában az előírásokkal; ennek ugyanis később láthatja a kárát, amikor is egy veszélyhelyzetet nem megfelelően kezelnek, ezzel kárt okozva a cég berendezéseiben, hírnevében.

Tűzvédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

 • a munkavállaló munkába állásakor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor.
 • súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor

 

Tűzvédelmi szabályzatok készítése

űzvédelmi Szabályzat készítése a 30/1996 (XII. 6.) BM rendeletben és az 1996. évi XXXI törvény 19. §-ában előírtak szerint kötelező. Szabályzat készítését az alábbi esetekben kell elvégezni:

 • 5 munkavállalónál több munkavállalót foglakóztatnak
 • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
 • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
 • Kereskedelmi szálláshelyeken

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A tűzvédelmi szakvizsga lényege:
A tűzvédelmi szakvizsga jogszabályban meghatáro-zott, speciális tűzvédelmi szaktudást igénylő foglal-kozásokat/munkaköröket ellátó személyek részére szervezett, állami kontroll alatt végzett felkészítés és vizsga.

Célja, hogy az adott munkakört betöltő személy a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen

 • ismereteket,
 • jártasságokat,
 • készségeket,

tulajdonságokat megszerezze a munkaköréhez

Keressen minket bátran Százhalombattán, ha tűzvédelmi és munkavédelmi kérdése van!

Székhely: 2440 Százhalombatta Ilonka utca 38

Telephely: 2440 Százhalombatta Csenterics Sándor út 3 ERBE Telep 45-ös barak

Telefon: ügyvezető: 06202763373   műhely: 06202751899

Cégjegyzék. 13-09-110547

Adószám: 13844848-2-13